การอัดพลีทด้วยระบบ Computer 
ทางเราได้ใช้เครื่องอัดพลีทที่มีระบบควบคุมการอัดจีบ
ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งนำเข้าจากประเทศอมเริกา
ซึ่งได้พัฒนาจากรูปแบบเก่า ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงมีการ
พัฒนามาในรูปแบบตัวควบคุมวงจรเป็นระบบ Computer
ทำให้เกล็ดพลีทมีความเสมอกันสวย 

 
การใช้น้ำยาที่สั่งนำเข้าจากอมเริกา
ทำให้เกล็ดพลีทความทนทาน ซึ่งทำให้เกล็ดอยู่ได้นาน
เกล็ดคมสวยงาน
 
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE